top of page

Yoga Shala - Yoga Studio

כל בוקר אני מתעוררת לשאלא - בית היוגה שבניתי לפני פחות משנה - ורואה את התמורות באדמה, בגינה, בצמחים ובחיות. מסתכלת על נדיבות עץ השסק הרם, איך קידם בחשק ובטעם חמוץ מתקתק את פני המתרגלים. את עץ הפומלות שעכשיו החל ללבלב במחזוריות נוספת ואת עץ הקקאו שמטיל צילו על הסטודיו. עברתי כאן קיץ, סתיו, חורף ואביב והנשמה שלי הציצה אל תוך עיני הטבע וראיתי בו את תמונתי. גם בי חלו תמורות ושינויים ממש כמו עונות השנה. כשהקמתי אותה עם תחילת הקורונה הרגשתי שאני עושה משהו פראי, לא כבול לנורמות. פחדתי אבל למדתי את אומנות הקשב הפנימית, להיות קשובה לאני הבראשיתי שלי, למה שהד.נ.א שלי יודע ומכיר. יש בי ילדת טבע למרות שגדלתי בערים גדולות, אבל לגור בתלאביב ולמצוא חלקת אואזיס כזו שתחזיר אותי לטבע היה מאתגר ומשמעותי עבורי.
כמורה ומתרגלת יוגה ומדיטציה, בסופו של דבר ההתבוננות מחלחלת ומאפשרת הקשבה לאינטואיציה שלנו. משהו הוביל אותי לכאן, לטבע. כי טבע זה בית. זה המקור שלנו כמין אנושי, לא בין קירות בטון ונורות לד בוהקות. להקים סטודיו בתוך סביבה אורגנית שמאפשרת את החיבור פנימה היה החלום שלי. טבע פותח את הלב ומחזק את החיבור שלנו לעצמנו. המרחב, הירוק, האויר הנעים, קולות הציפורים, האנרגיה מהאדמה. כאן ביתי, כאן ליבי. הסטודיו ליוגה שלי Yoga Shala.


#יוגהבצהלה #יוגה #שאלא #נפש #גוף #תרגול

Featured Posts
Recent Posts