"קורס 3 מפגשים - "יסודות היוגה
לבניית בסיס חזק ואיכותי

מערכת שעות